Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Občanské poradenství

Poskytování kvalitního občanského poradenství je hlavním posláním Občanské poradny Plzeň.

V roce 2022 se na poradnu obrátilo se žádostí o pomoc, radu či informace celkem 1558 nových uživatelů služby. Celkový počet poskytnutých konzultací byl však 3287, a to vzhledem k tomu, že někteří uživatelé navštíví poradnu opakovaně. I v roce 2022, stejně jako v předchozích letech, převažovaly mezi uživateli služeb Občanské poradny Plzeň ženy. Uživatelé kontaktovali Občanskou poradnu Plzeň nejčastěji formou osobní návštěvy v poradně, ale také telefonem, prostřednictvím e-mailu a výjimečně i dopisem. Nejčastější dotazy klientů se týkaly občanskoprávních vztahů, problematiky zadlužování a občanského soudního řízení, jež zahrnuje i řízení insolvenční; ve velké míře se vyskytovaly i dotazy z oblasti rodiny a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti a dále bydlení.

V rámci partnerství v projektu 'Centrum vzdělávání a volného času' realizovaného městem Dobřany vzniklo v roce 2006 kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech. Vzhledem k úspěšné spolupráci poskytujeme služby občanského poradenství pro obyvatele města Dobřany i po skončení projektu, nyní již dvanáct let na základě smlouvy s městem Dobřany. V současné době jsou poskytovány poradenské služby na Náměstí T.G.M. v Dobřanech každotýdenně, ve středu a čtvrtek.

V rámci snahy o zvyšování kvality poskytovaných služeb se pracovníci poradny průběžně zúčastňují řady specializovaných školení. Školení jsou zaměřena zvláště na poznání aktuálních změn právních předpisů vztahujících se k jednotlivým poradenským oblastem. Týkají se zejména dluhové problematiky, včetně insolvenčního řízení, pracovního práva, nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení a sociálních dávek. Dále pracovníci absolvují též semináře zaměřené na zlepšování poradenských dovedností a rovněž na duševní hygienu, prevenci syndromu vyhoření apod. V rámci podpory kvality se pracovníci poradny podle potřeby mohou setkávat i na skupinové supervizi.

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design