Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Co je OPP

Občanská poradna Plzeň

Od 18. července 2007 registrovaný poskytovatel sociálních služeb podle § 79 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách.

Občanská poradna Plzeň byla pro veřejnost poprvé otevřena v březnu 1998. V té době ještě jako jeden z projektů Centra neziskových organizací Plzeň, které jí poskytlo materiální, prostorové i technické zázemí. Od počátku své činnosti byla Občanská poradna Plzeň členem Asociace občanských poraden a jako jedna ze sedmi pilotních poraden se podílela na tvorbě základů občanského poradenství v České republice.

V červenci 1999 bylo na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, založeno a Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/40724/99-R zaregistrováno samostatné občanské sdružení Občanská poradna Plzeň, IČ 69460833, které se stalo jediným nositelem občanského poradenství v regionu.

S ohledem na nastávající změny právního prostředí vyplývající z účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla založena a 24. října 2013 zapsána u Krajského soudu v Plzni obecně prospěšná společnost OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s., IČ 02163161.
Nová obecně prospěšná společnost postupně převzala registrované služby odborného sociálního poradenství od předchozího občanského sdružení, které se s nástupem účinnosti nového občanského zákoníku stalo spolkem a ke konci roku 2014 ukončilo své členství v Asociaci občanských poraden.
(O současné činnosti původního spolku, jenž nyní nese název Pro cive, z.s., se dozvíte v záložce "Partneři".)

Druh obecně prospěšných služeb, doplňkové činnosti a orgány obecně prospěšné společnosti OBČANSKÁ PORADNA Plzeň jsou zapsány v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 275.

Orgány obecně prospěšné společnosti jsou:

Ředitel - statutární orgán
Ředitelkou obecně prospěšné společnosti je Dana Forejtová.

Správní rada
Správní rada je tříčlenná, v současné době v tomto složení:
Mgr. Bc. Monika Krausová - předsedkyně
Mgr. Andrea Langmajerová - členka
Ing. Josef Machalíček - člen

Dozorčí rada
Dozorčí rada je rovněž tříčlenná, v současné době v tomto složení:
Mgr. et Mgr. Tereza Juppová - předsedkyně
Ivana Ženíšková - členka
Ing. Jana Duchková - členka

Vedoucí služby odborného sociálního poradenství
V této funkci je Mgr. Bc. Monika Krausová.

měšec s problémy

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design